Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Angažované občanství

Pomáháme zlepšovat životy a posilovat komunity

Občanství

Jsme odhodláni ke společenské odpovědnosti na celém světě. Reagujeme na období krize a pracujeme na zajištění zdraví a života našich místních komunit.

Filantropický přístup

K dárcovství přistupujeme s tou nejvyšší úrovní správy, etiky a dodržování předpisů.

Humanitární pomoc

Spolupracujeme s vládami, mezinárodními humanitárními organizacemi i soukromými organizacemi a pomáháme komunitám v krizi.
A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Podpora komunit

Visa podporuje naše komunity tím, že přispívá místním neziskovým organizacím a umožňuje našim zaměstnancům podporovat je prostřednictvím svých služeb a filantropie.
Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.