Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Angažované občanství

Pomáháme zlepšovat životy a posilovat komunity

Občanství

Jsme odhodláni ke společenské odpovědnosti na celém světě. Reagujeme na období krize a pracujeme na zajištění zdraví a života našich místních komunit.

A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.