• Visa Direct

    Rychlý, bezpečný a pohodlný způsob posílání peněz.Man sitting on a chair in office environment, talking on his cell phone while looking at his laptop.
Happy man and woman talking while standing in a home garage and looking at a tablet.

Začněte s Visa Direct

Rychlé platební řešení, podporované jednou z největších sítí elektronických plateb na světě.