• Platby person-to-person

Rychlejší způsob, jak zaplatit a přijmout platbu

Visa Direct otevírá mnoho možností pohodlných1 digitálních person-to-person plateb v reálném čase.2

Visa Direct pomáhá naplňovat měnící se potřeby spotřebitelů

Visa Direct může vaší společnosti pomoci získat konkurenční výhodu, neboť se přizpůsobuje neustále se měnícím potřebám spotřebitelů, jako například: