Visa Cloud Connect

Visa Cloud Connect pomáhá s připojením k VisaNet přes cloudovou infrastrukturu. Získejte přístup k bezpečnému a výkonnému zpracování plateb VisaNet s vyšší flexibilitou a rychlejším uvedením na trh.

Pomáháme vám škálovat a zrychlovat váš byznys

Naše flexibilní technologie je koncipována tak, aby podporovala vaše potřeby v oblasti zpracování kartových transakcí, ať už jste fintech v rané fázi a chystáte se vstoupit na trh, nebo jste stávajícím klientem Visa, který chce modernizovat svou platformu.

Nákladově efektivní

Eliminujete režijní náklady na datová centra a související náklady.

Vysoký výkon

Udržujte vysoký výkon ve všech aplikacích a koncových bodech.

Vyladěné

Bezproblémové směrování všech typů transakcí do více aplikací.

Inkluzivní

Zpracovávejte platby kreditními a debetními kartami všech hlavních značek.

Bezpečné

Data jsou v bezpečí díky špičkovým firewallům, šifrování a detekci přístupu.

Flexibilní

Podpora individuálního vykazování dat a široké škály typů zpráv.


Vytvořeno pro cloud-nativní klienty

Visa Cloud Connect zjednodušuje globální přístup k síti VisaNet, takže můžete škálovat a zrychlovat.

Zvyšuje rychlost uvádění na trh pro nové zpracovatele

Fintech společnosti v rané fázi vývoje mohou využít svou kompatibilní cloudovou technologii ke snadnějšímu a rychlejšímu připojení k síti VisaNet, což umožňuje uvádění na trh a aktualizace na více trzích.

Podporuje modernizaci zavedených klientů Visa

Klienti společnosti Visa, kteří přejdou na cloud, mohou zvýšit svou agilitu a eliminovat závislost na místních datových centrech, telekomunikační infrastruktuře a specializovaném platebním hardwaru.

Umožňuje nové příležitosti pro globální klienty

Globální vydavatelé, zpracovatelé, zprostředkovatelé plateb a fintech společnosti mohou efektivně zavádět programy v různých regionech a získat přístup k modernějším možnostem.


Případová studie Wise

Vizionářským fintech společnostem pomáhá služba Visa Cloud Connect exponenciálně rozšiřovat své služby.

„Pracujeme na odstranění hranic ve světových finančních sítích. Karty by měly fungovat stejně i za hranicemi. Visa sdílí naši ambici, aby peníze fungovaly bez problémů bez ohledu na to, kde se nacházíte. Při budování této vize se s nimi skvěle spolupracovalo.“

Headshot of Kristo Kaarman.
Wise logo.
Kristo Kåårman, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Wise (dříve Transferwise)

Jste připraveni začít?

Kontaktujte svého zástupce společnosti Visa nebo se zaregistrujte a získejte více informací o službě Visa Cloud Connect.