Innovation

Re-commerce, rostoucí trend, který se značně prosazuje ve světě obchodování

Re-commerce se točí kolem opětovného užívání a recyklace výrobků. Je snahou vytvořit udržitelnější způsob nakupování a má potenciál tvorby nového toku příjmů a zvýšení tržeb maloobchodníků.

puzzle

Existuje mnoho důvodů, proč tento typ elektronické komerce začlenit do svého podnikání. Jedním z nich je samozřejmě zisk. To ale není všechno, udržitelnost pomáhá naší planetě a v dnešní době by již měla být alespoň částečně integrovaná do jakéhokoliv druhu podnikání.

Proč je re-commerce velkým přínosem pro malé podniky 

Jeden z nedávných průzkumů zjistil, že 12 % britských malých a středních podniků zaznamenalo v posledních dvou letech úsporu nákladů při využití re-commerce. Ti samí podniktalé uvedli, že re-commerce souvisí s růstem jejich tržeb, které za poslední dva roky vzrostly v průměru o 17 %. 

Jiný průzkum zjistil, že čtyři z pěti dospělých v zemi se zúčastnili alespoň jedné aktivity v oblasti re-commerce. Pouze jeden ze tří však ještě výhod nově koncipovaného způsobu obchodování nevyužil.

Jednou ze společností, která se snaží tohoto rostoucího trendu využít, je i společnost Visa, která nedávno spustila digitální prostor Re-commerce, aby jednotlivce a malé podniky informovala o tomto novém a stále oblíbenějším způsobu nakupování. Stránka je součástí širšího partnerství s Nadací Ellen MacArthurové, která propaguje oběhové hospodářství. V rámci tohoto symbiotického vztahu Visa spolupracuje s EMF, aby pomohla usnadnit přechod k udržitelnější budoucnosti.

Využitím technologie ve spojení s dalšími prvky může re-commerce podniku zvýšit tržby až o 4 %. To je velké množství potenciálních peněz, které se tak stávají velkou motivací pro spoustu maloobchodníků. 

Další výhody re-commerce

Za jednu z výhod můžeme označit fakt, že re-commerce dává obchodníkům příležitost opětovně vydělat na již dřívě používaných položkách. Zisk by však neměl být tou hlavní hybnou silou pro využívání re-commerce. Hlavní přidanou hodnotou je prvek udržitelnosti, který vdechuje produktům nový život a možnost dalšího využití místo toho, aby je spotřebitelé vyhazovali.

Úspora nákladů 

Spotřebitelé, kteří nakupují produkty na sekundárním trhu mohou ušetřit peníze, protože nemusí kupovat produkty za původní vyšší cenu, ale i tak mohou získat kvalitní produkt, který mohou využívat.

Nižší spotřeba

Ti spotřebitelé, kteří si jsou vědomi hodnoty produktů a její ztráty v průběhu času, věnují mnohem větší obezřetnost při používání těchto produktů, aby je následně mohli odprodat za vyšší cenu.

Udržitelnost

Re-commerce poskytuje větší prostor k recyklaci a znovu využití různých druhů zboží od elektroniky přes oblečení až po knihy. To může snížit poptávku po výrobě nového zboží, čímž se i sníží spotřeba veškeré energie, která je k výrobě zboží nutná.

Úspora místa

Sekundární trh vlastně vznikl na základě garážových výprodejů a bleších trhů. Jedná se o koncept, kdy je primárním cílem uvolnit místo a nikoliv vydělat. Tento trend se postupem času přeměnil v re-commerce, což umožňuje přesunout se od bleších trhů k jednodušší variantě, odprodeje zboží původním prodejcem či výrobcem daného produktu.

Jak začít s re-commerce z pozice obchodníka?

Zalíbila se vám možnost využít re-commerce ve svém podnikání? Začít nemusí být až tak složité, jak se na první pohled zdá. Níže uvádíme několik tipů, které vám pomohou strategii re-commerce jednodušeji integrovat.

Usnadněte si logistiku

Dle průzkumů nejvíce obchodníků, kteří integrují re-commerce do svého podniku, bojuje s logistikou. Ta je totiž složitější než u klasického elektronického obchodu. Jednotlivé procesy jsou náročnější, trvají déle a jsou dražší. Ve většině případů se vyplatí přenechat tyto procesy specializované firmě, která vše zajistí. V České republice se na re-commerce logistiku zaměřuje Authentica Fulfillment.

Poskytněte úplné, čestné a podrobné informace o produktu

Zákazníci potřebují znát úplné a podrobné informace o daném zboží. Dejte jim k dispozici produktový popisek původního neopotřebeného produktu a doplňte je o informace aktuálního stavu. Informace by měly být pravdivé, v opačném případě se může stát, že zákazník nebude spokojený a produkt vám vrátí.

Poskytněte fotografie aktuálního stavu produktu

Stejně jako popisek, tak i fotografie by měly být aktuální. Zákazník potřebuje vidět, jak daný produkt vypadá, jaké má kosmetické vady, zda se nijak výrazně neliší od původního, respektive nového produktu.

Zákaznický servis

Skvělý zákaznický servis by měl být samozřejmostí každého e-commerce obchodníka. U re-commerce to však platí dvojnásob. Zákazníci budou mít k re-commerce produktům více otázek než u nových produktů. Snažte se jim všechny otázky zodpovědět.

Závěr

Před re-commerce stojí nevyhnutelný trend růstu, kterého mohou obchodníci ve svém podnikání využít. Získají díky tomu nejen nový tok příjmů, ale i ekologičtější a udržitelnější přístup rozvoje, kterého si cení více a více spotřebitelů.

Tag: 1a Innovation (Topic)