Innovation

Pět trendů pro úspěch malých podniků v roce 2023

Digitalizace umožňuje malým a středním podnikům platit a dostávat zaplaceno rychleji a bezpečněji než kdykoli předtím a výrazně mění způsob, jakým podnikatelé budují a řídí své podniky.

couple holding open sign

Pokud jde o peníze v našem osobním životě, jsme zvyklí na okamžitost, efektivitu, pohodlí a bezpečnost, ať už jde o placení účtů nebo správu našich financí. To samé se nedá vždy říci o malých firmách, přesto je schopnost bezproblémově a bezpečně spravovat peníze stále více základem jejich úspěchu. Digitální inovace naštěstí tuto propast zmenšují.

Malé podniky jsou důležitou páteří naší globální ekonomiky - zahrnují 90 % podniků a více než 50 % zaměstnanosti na celém světě - a prioritou společnosti Visa je pomáhat jim prosperovat na každém kroku. 

V roce 2023 bude "konzumerizace financování podniků" velkým přínosem pro malé podniky, které se snaží čelit tlakům a příležitostem nejistého ekonomického prostředí. 

S tím, jak obracíme list do nového roku, následuje pět souvisejících trendů, které považujeme za klíčové pro malé podniky v nadcházejícím roce.

 

couple opening shop high fiving

 

1. Malé podniky mohou vyhrát válku o talenty srdcem

Malé podniky mají při získávání nejlepších talentů neodmyslitelné nevýhody: chybí jim firemní posilovna, jídelny s bezplatným stravováním nebo doplňková doprava či parkování. Mohou a měly by však konkurovat jinými způsoby. Mohou zaměstnancům nabídnout lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a větší smysl pro osobní život. To jsou dvě vlastnosti, které jsou podle průzkumu společnosti Gallup pro potenciální zaměstnance téměř stejně důležité jako platy a benefity1.  Malé a střední podniky by udělaly dobře, kdyby zajistily, že každý kontaktní bod s talenty - webové stránky, sociální média, marketingové materiály - bude podporovat osobní a profesionální zkušenost, která odráží jejich hodnoty. Reference zákazníků, příběhy zaměstnanců a další příběhy pomohou malým a středním podnikům odlišit se od konkurence - velké i malé2 - a oslovit talentované zaměstnance, kteří jsou stále vysoce konkurenceschopní. 

 

woman showing stats on ipad

 

2. Překonávání rozdílů v digitální rovnosti bude i nadále hnacím motorem konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Světové ekonomické fórum předpovídá, že 70 % nových hodnot vytvořených v tomto desetiletí bude založeno na digitálních technologiích3.  Vzhledem k tomu, že živobytí a blahobyt stále více závisí na účasti v digitální ekonomice, může tento rychlý přechod poskytnout příležitost všem a všude. Do této diskuse musíme zapojit i malé podniky, aby lidé mohli platit pohodlně, snadno a bezpečně, tak aby podniky mohly oslovit nové zákazníky, fungovat efektivněji a růst. Tím se také zvýší odolnost podniků, ať už v době hospodářského poklesu, nebo velkého vnějšího šoku, jako je pandemie. Na počátku pandemie v roce 2020 si společnost Visa stanovila cíl umožnit do konce roku 2023 digitalizaci 50 milionů malých podniků a mikropodniků, aby podpořila zotavení z pandemie. S potěšením mohu oznámit, že jsme již pomohli digitálně umožnit více než 40 milionům.4

 

 

women looking at ipad

 

 

3. Malé a střední podniky budou muset zařadit důvěryhodnost a bezpečnost na přední místo ve své agendě.

Podle průzkumu Gallupova ústavu hodnotí malé podniky jako důvěryhodné 68 % respondentů, zatímco u velkých podniků je to 17 %.5  Důvěra je však křehká a je třeba o ni pečovat. Nedostatky v zabezpečení mohou mít pro podnik trvalé následky a kvůli své vnímané zranitelnosti se malé podniky mohou ocitnout ve výrazně vyšším riziku kybernetických útoků. Aby malé a střední podniky ochránily sebe i své zákazníky, měly by se přednostně ujistit, že využívají vhodné bezpečnostní technologie. Tokenizované platby a průmyslové standardy, jako je například EMV®3-D Secure, mohou pomoci snížit počet podvodů zabezpečením platebního prostředí jak online, tak na fyzických prodejních místech.

4. Klíčovým přínosem pro malé a střední podniky bude 360stupňový přístup k digitalizaci.

Pro plné využití výhod digitálního obchodování je stejně důležité, jak malý podnik platí svým prodejcům, dodavatelům a partnerům, tak jak přijímá platby od zákazníků. Zatímco platbám od spotřebitelů může být věnována největší pozornost. Digitální řešení usnadnila automatizaci a sledování plateb externím partnerům, kteří pomáhají udržovat malý podnik v chodu. V roce 2023 očekávám, že malé a střední podniky přijmou "konzumerizaci B2B plateb". Malé a střední podniky se budou nadále připravovat na elektronické obchodování a online platby, ale také se více zaměří na osvojení finančních nástrojů a aplikací, které mohou pomoci mimo jiné s plánováním, cash-flow, sestavováním rozpočtu, sledováním výdajů a přípravou daní. S rostoucí integrací těchto aplikací budou moci majitelé malých podniků řídit své podnikání z velké části přímo z mobilu.

 

 

couple looking at ipad

 

 

5. Klíčem k úspěchu v (dalším) roce nejistoty bude agilita

Stejně jako v roce 2022 bude i v roce 2023 pro všechny podniky, včetně malých a středních podniků, hrát roli vysoká inflace, omezená pracovní síla a problémy v dodavatelském řetězci. Malé a střední podniky budou muset být agilní, aby uspěly. Podle průzkumu společnosti Visa uvádí 86 % dotázaných vedoucích pracovníků malých podniků ekonomickou nejistotu jako jeden z nejčastějších stresorů. Cloud computing, umělá inteligence (AI) a digitální finanční nástroje mohou malým a středním podnikům pomoci zvládnout přetrvávající nejistotu. Pokud se vám to zdá vzdálené, nedávný výzkum ukázal, že 44 % dotázaných vedoucích pracovníků malých podniků AI buď integruje, připravuje se na ni, nebo tento trend pozorně sleduje.6  Ačkoli je na to ještě brzy, osobně se těším, až uvidím, jak lze ChatGPT AI aplikovat na reálné scénáře pro malé a střední podniky. Pokud vám něco z toho připadá zdrcující, vězte, že acquirery a zprostředkovatelé plateb - kteří se specializují na podporu potřeb malých podniků - jsou tu od toho, aby Vám to usnadnili.

Jako společnost, která umožňuje digitální platby na více než 80 milionech obchodních míst po celém světě, je Visa dlouhodobě a neochvějně zavázána malým podnikům. Pro malé podniky bezpochyby existuje obrovská příležitost k růstu a zvýšení odolnosti jejich provozu v roce 2023 a v dalších letech bez ohledu na to, jak předvídatelný může být následující rok.

 

1 Zdroj: https://www.gallup.com/workplace/389807/top-things-employees-next-job.aspx

2 Zdroj: https://www.inc.com/rhett-power/trust-is-as-important-as-price-for-todays-consumer.html

3 Zdroj: World Economic Forum, Shaping the Future of Digital Economy and New Value Creation, World Economic Forum, 2021

4 Zdroj: Visa FY 2022 Annual Report https://s29.q4cdn.com/385744025/files/doc_downloads/2022/Visa-Inc-Fiscal-2022-Annual-Report.pdf

5 Zdroj: https://news.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx

6 Zdroj: Visa Small Business Pulse Survey, April 2022 https://usa.visa.com/dam/VCOM/regional/na/us/run-your-business/documents/visa-2022-h1-small-business-whitepaper.pdf

Tag: Payment trends