Innovation

Investujeme do zabezpečení, aby byli držitelé karet v bezpečí každý den

Visa neustále investuje do inovací s cílem vytvořit rychlé a bezpečné způsoby placení, pomáhá chránit obchodníky a spotřebitele a vytváří síť, která funguje pro všechny.

Computer locks

Pandemie COVID-19 zrychlila mnoho aktuálních trendů, včetně toho, jak za věci platíme. Tím, že jsme začali více než kdy předtím nakupovat online a v obchodech používat bezkontaktní metody, vzrostl počet digitálních plateb. Visa neustále investuje do inovací s cílem vytvořit rychlé a bezpečné způsoby placení, pomáhá chránit obchodníky a spotřebitele a vytváří síť, která funguje pro všechny. Za posledních pět let vynaložila společnost Visa více než 9 miliard dolarů na posílení kybernetické bezpečnosti a snížení rizika podvodů. Výsledkem je, že navzdory nárůstu počtu digitálních plateb zaznamenává Visa i nadále celosvětově nízkou míru podvodů v celkové výši 0,1 %, přičemž míra podvodů u bezkontaktních karet klesá.

Společnost Visa provedla celou řadu inovací napříč produkty, platformami a službami, aby zajistila bezpečnost jakékoli nové formy pohybu peněz. To se zaměřuje na dva aspekty – ochranu sítě Visa před potenciálními hrozbami a poskytování proaktivní obrany našim klientům a partnerům.

Naše globální datová centra monitorují síť Visa s cílem zajistit, aby naše systémy nadále fungovaly a pomáhají zpracovávat transakce po celém světě, zatímco naše centra kybernetické fúze nepřetržitě monitorují potenciální hrozby pro síť. Našich 1 000 specialistů na kybernetickou bezpečnost zaměstnaných na plný úvazek se zaměřují na ochranu sítě Visa před malwarem, útoky zero-day a hrozbami zevnitř, přičemž společně s modely strojového učení předvídají a opravují potenciální body zranitelnosti sítě, aby se zabránilo rizikům dříve, než k nim dojde.

Na straně klienta bezpečnostní systém Visa skenuje a kontroluje klientské systémy za účelem vyhledat možnou podezřelou aktivitu a zranitelnost. Samotné testování zranitelnosti ušetřilo klientům ve fiskálním roce 2021 přibližně 31 milionů dolarů díky této prevenci podvodů. V jiném případě pomohla společnost Visa zabránit pokusům o podvod ve výši přibližně 2,2 miliardy dolarů za pomocí nástroje Visa Account Intelligence, který využívá umělou inteligenci a strojové učení k zachycení podvodu ještě předtím, než k němu dojde.

Umělá inteligence představuje silný nástroj při prevenci podvodů a společnost Visa využívá data ze svých globálních sítí v tomto urputném boji. Například díky investici 500 milionů dolarů do umělé inteligence a datové infrastruktury může společnost Visa ovládat více než 60 různých funkcí umělé inteligence, které dokážou zautomatizovat velkou část těžké práce při odhalování podvodů – jedná se o časově náročný úkol, který v dnešní době mnoho klientů dělá ručně. Tato samotná služba, Visa Advanced Authorization, pomohla v roce 2021 zabránit podvodům v odhadované výši 26 miliard dolarů.

Náš závazek směřující k prevenci podvodů přesahuje značné investice do naší bezpečnostní infrastruktury.

Dlouhodobý závazek společnosti Visa směřující k udržení bezpečnosti naší sítě a ochraně zákazníků znamená, že celková míra podvodů s kartami Visa klesá. Vzhledem k tomu, že trend digitálních plateb pokračuje, se společnost Visa zaměřuje na to, aby platby byly bezproblémové, jednoduché a především bezpečné, což nám všem umožňuje každý den pokračovat v placení s důvěrou v systém.

Tag: 1a Innovation (Topic)