Global Matters

Proč musíme jednat teď: podílejme se na budoucnosti nabíjení elektromobilů

Podle Claase Brackla, předsedy Charging Interface Initiative (CharIN), dosahujeme bodu zlomu, kdy je nezbytné přijmout elektromobily.

Odhaduje se, že počet elektromobilů na evropských silnicích bude do roku 2030 meziročně růst o 25 %1. Podle zprávy Evropského účetního dvora je požadovaná infrastruktura, který by tento cíl podporovala (doporučuje se minimálně jedno nabíjecí místo na každých deset elektromobilů) omezována rozdílnou dostupností nabíjecích stanic v evropských zemích, nedostatečnou harmonizací platebních systémů s minimálními požadavky a omezenými informacemi uživatelů.2

Věříme, že všeobecné přijetí elektromobilů v Evropě bude hrát roli při splnění „net zero“ cílů. Je proto nezbytné, aby infrastruktura nabíjení elektromobilů držela krok s postupným rozvíjením elektromobility a splnila očekávání spotřebitelů.

Nedostatek průmyslových standardů pro přijímání plateb na nabíjecích stanicích vytváří bariéry pro spotřebitele, kteří uvažují o přechodu na elektromobily. Za takové existující situace se od uživatelů elektromobilů očekává instalace aplikací pro různá nabíjecí místa nebo v krajním případě nemožnost nabít svůj elektromobil na některé z nabíjecích stanic, pokud nebudou mít registraci nebo předplacenou službu. Jaké je potom řešení? Open loop a interoperabilní platby, které sice nevylučují mobilní aplikace nebo model předplacené služby, ale na druhé straně zlepšují přístup pro spotřebitele, kteří tak mohou používat bezpečnou platební metodu, na kterou jsou zvyklí.

Konzistence a jednoduchost v rámci spotřebitelské zkušenosti

Ať už jedete metrem, pronajímáte si e-skútr nebo nabíjíte svůj elektromobil, platby za takové cestování po městě by měly být stejně snadné jako placení v supermarketu. Nyní podnikáme kroky k tomu, abychom tento standard přenesli do odvětví elektromobilů, k čemuž využíváme naše zkušenosti se zlepšováním plateb za veřejnou dopravu napříč různými evropskými městy. Visa je vůbec první organizací ve finanční a platební komunitě, která se stala členem CharIN, tedy neziskové mezinárodní iniciativy nabíjení elektromobilů, pracující se všemi částmi hodnotového řetězce e-mobility.

CharIN sdružuje své členy s cílem vytvoření jednotného mezinárodního standardu, globální infrastruktury a bezpečného nabíjecího a platebního protokolu – jedná se o všechny klíčové prvky pro usnadnění přechodu na elektromobily a podporu většího přijetí ve společnosti. Partnerství s CharIN pro nás znamená důležitou roli, v rámci které se můžeme zapojit do vytváření platebních standardů v celé evropské síti nabíjení elektromobilů.

Zahajujeme také konzultaci s předními evropskými výrobci nabíjecích stanic pro elektromobily, abychom identifikovali překážky a nalezli řešení, které by znamenalo široké přijetí interoperabilních, bezkontaktních a digitálních plateb.

Vyzýváme průmysl k vyjádření

Visa je aktivním partnerem v sektoru „tradičních“ paliv, poskytující platební řešení, které má za následek bezproblémové a konzistentní zkušenosti spotřebitelů napříč hranicemi. Na základě našich rozsáhlých zkušeností s modernizací plateb za dopravu ve více než 100 evropských projektech městské mobility, jsme zahájili konzultaci a žádáme výrobce nabíjecích stanic pro elektromobily a další přední představitele tohoto průmyslového odvětví, aby se vyjádřili k příležitostem a výzvám v oblasti plateb za dobíjení elektromobilů. Nejenže se snažíme identifikovat překážky, které by bránily zavedení plně interoperabilních plateb v evropské síti nabíjení elektromobilů, ale také chceme podporovat řešení, která by znamenala jednoduché, rychlé a pohodlné platby na nabíjecích stanicích.

Jsme si vědomi rostoucí poptávky spotřebitelů po bezkontaktních a digitálních platbách. Zaznamenali jsme, že systémy „open-loop“ plateb mění způsob, jakým lidé cestují po městech, protože mohou použít jednu platební kartu v několika druzích veřejné dopravy; věříme, že harmonizované platby mohou hrát podobně zásadní roli při přechodu na elektromobily. Nyní je čas jednat.

 


1IEA (2021), Global EV Data Explorer, IEA, Paris https://www.iea.org/articles/global-ev-data-explorer. All rights reserved.

2European Court of Auditors (2021), Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated, Luxembourg https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/electrical-recharging-5-2021/en/#chapter11