About Visa

Udržitelnost z pohledu finančních společností

Pokud nic jiného, pandemie ještě posílila vliv dnešních sociálně a ekologicky uvědomělých spotřebitelů.

Udržitelnost z pohledu finančních společností

Ve světě finančních služeb byl ovšem dlouho na otázku udržitelnosti kladen mnohem menší důraz.

Nový výzkum naznačuje, že se věci mění: finanční společnosti jsou připraveny chopit se v agendě udržitelnosti mnohem významnější role.

V maloobchodě nelze dlouhodobě téma udržitelnosti přehlédnout. Je zohledňováno při každém kroku životního cyklu produktu od testování po reklamu. Výrobci tak reagují na jasnou poptávku spotřebitelů. Například vyhledávání výrazů spojených s tématem udržitelnosti, jako „plastic-free“ a „eco friendly“ pro kosmetické výrobky na Google meziročně vzrostlo v únoru 2020 téměř o 300 procent [1]. V odvětví finančních služeb sice toto téma dosud v podobné míře nerezonovalo, časy se ale mění.

Na trhu je v současnosti několik butikových bank, jako Tomorrow nebo Triodos, které oslovují spotřebitele prostřednictvím „zelených“ produktů a služeb, jako je udržitelná karta nebo poskytování informací o jejich uhlíkové stopě. Víme také, že za zavřenými dveřmi musí banky splňovat stále přísnější požadavky na podávání zpráv o životním prostředí a mnoho z nich přijalo nízkouhlíkové závazky. Rostoucí obliba digitálního bankovnictví je zajisté příležitostí k urychlení přechodu k udržitelnosti, pro běžné firmy poskytující finanční služby zákazníkům však dosud nebyla udržitelnost ústředním tématem.

Udržitelnost v popředí

Zjevný nesoulad mezi touhou být udržitelnější a reálnými znalostmi problematiky se zdá společný pro finanční společnosti i spotřebitele, kterým slouží. Vzdělání v oblasti udržitelnosti je proto důležité pro obě strany.

V patentovaném výzkumném projektu Visa provedeném v Německu v roce 2020 [2] vyšlo najevo, že většina respondentů nikdy nevnímala souvislost mezi běžnými účty a uhlíkovou stopou, úsporami a udržitelností nebo platbami a planetou.

Spotřebitelé s pravidelnými příjmy zběhlí v digitálních technologiích představují přesně tu skupinu solventních zákazníků, kterou by mnoho bank mohlo chtít přilákat. V rámci výzkumu všichni v této demografické skupině očekávali, že dnešní značky budou jednat udržitelně, a všichni zároveň uvedli příklady, jak změnili své vlastní chování, aby snížili svůj dopad na planetu. Když se však diskuse stočila k finančním službám, byli zmateni. Téměř nikdo z nich neviděl žádnou spojitost s tématem udržitelnosti. Dobrou zprávou je, že byli velmi otevření nápadům.

S trochou pobídky však začali vidět potenciální křižovatky mezi světem financí a udržitelností (jako například bezpapírové účty, bankovnictví bez poboček nebo etické investice). Když se pak do tématu ponořili hlouběji, nadchli se také pro spoluvytváření nových zajímavých konceptů produktů.

Příležitost pro banky pomáhat ostatním

Ke konci panelu 50 procent účastníků uvedlo, že by rozhodně zvážili změnu za udržitelnější banku, pokud by nabídka dávala smysl. A šance přilákat a získat nové zákazníky je jednou z několika potenciálních obchodních výhod. Udržitelný bankovní návrh, který rezonuje se spotřebiteli, má potenciál zvýšit zapojení zákazníků. Finanční instituce se však musí vyvarovat jakéhokoli do očí bijícího „greenwashingu“, na který jsou dnešní spotřebitelé stále citlivější [3].

Průzkum také odhalil některé fascinující nuance ve způsobu, jak spotřebitelé smýšlí o udržitelnosti. Bylo odhaleno několik odlišných osobností zákazníků jakožto fiktivních postav, jež představují segmenty zákazníků, na které se banky mohou zaměřit. Tyto osobnosti se velmi lišily v životním stylu i uvažování a způsobu, jakým implementovaly udržitelnost do svého každodenního života.

Nejzajímavější byla úroveň angažovanosti mezi účastníky. Bez ohledu na to, do jakého osobnostního typu spadali, všichni se o udržitelnost zajímali a uvedli, že upravili své zvyky, aby žili udržitelněji a měli návrhy, jak by jejich banky mohly vyvinout udržitelnější produkty a nabídky.

Respondenti byli tázáni také na konkrétní typ finančních produktů, které by jim mohly pomoci žít udržitelněji. Zde jsou čtyři přístupy, které se setkaly s největším nadšením.

1. Pochopení toho, jak způsob, jakým utrácejí své peníze, ovlivňuje životní prostředí a přispívá k jejich uhlíkové stopě.

Spotřebitelé byli nadšení z platebních produktů, které jim mohly pomoci měřit a řídit jejich dopad na planetu. 

2. Hledání způsobů, jak vyrovnat uhlíkovou stopu

Produkty, které spojují vyrovnání uhlíkové stopy s nákupním chováním, jsou velmi atraktivní. Spotřebitelé chtějí mít možnost vyrovnávat své emise a očekávají transparentnost cílů a úspěch každé iniciativy.

3. Nabízet cesty, které pomohou změnit návyky a vytvořit nové udržitelné chování

Spotřebitelé by ocenili odměnu za to, že udělali správnou věc, obzvlášť pokud by mohli tyto odměny “utratit” za udržitelné projekty. Například možnost přispět svými body do charitativních organizací nebo iniciativ v oblasti životního prostředí byla pro mnoho z nich velmi lákavá.

4.  Porozumění dopadu chování na svět

Lidé chtějí jasné a užitečné informace o dopadu jejich chování a environmentálních výhodách plynoucích z jakýchkoli změn. Některé by srovnání jejich dopadů na životní prostředí s rodinou, přáteli a kolegy povzbudilo ke změně chování.

Objevte ještě více novinek a zajímavostí na blogu Visa
 

 

 

____________________________________________

1 Think with Google; The latest consumer trends around sustainability 2020

2 Visa research project in partnership with Spielfeld Innovation Research 2020

3 Shift Sustainability GreenLies Whitepaper 2020

Tag: About Visa