Innovation

Jak důvěra spotřebitelů v bezkontaktních platby zrychluje digiální obchod

By Charlotte Hogg, generální ředitelka společnosti Visa Europe

Důvěra spotřebitelů v bezkontaktní platby se během pandemie COVID-19 zvýšila: náš výzkum ukázal, že dvě třetiny (65%) spotřebitelů na celém světě by nadále preferovaly použití bezkontaktních plateb alespoň ve stejné nebo vyšší míře než v současné době. V Evropě je nyní již 80 % plateb provedených v obchodech bezkontaktních [1].

Není tedy žádným překvapením, že jsme zde díky navýšení limitů pro bezkontaktní platby v 29 zemích napříč kontinentem [2] zpracovali další miliardu bezdotykových transakcí. Díky rychlosti, s jakou byla opatření o zvýšení limitů přijata místními institucemi, jsme tohoto pozoruhodného milníku dosáhli za méně než 12 měsíců.

Ve Velké Británii navíc probíhá dalších 400 miliard bezkontaktních transakcí [3]; z nedávného rozhodnutí vlády o dalším zvýšení limitu na 100 GBP tak mohou těžit jak maloobchodníci, tak zákazníci.

Loňské navýšení limitů napříč Evropou především umožnilo zákazníkům v obchodech projít bezpečně a co možná nejrychleji pokladnou. Důvěra v bezpečnost bezkontaktních plateb se navíc za poslední rok ještě zvýšila.

Jsme si velmi dobře vědomi naší role při udržování důvěry, kterou do nás Evropané vkládají, když počítají s naší nepřetržitou podporou i autorizací transakcí v milisekundách.

Jsem hrdá na to, že jsme nepřetržitě udrželi dostupnost našich služeb po celou dobu pandemie a nadále jsme připraveni být našim klientům spolehlivým partnerem.

Bezkontaktní platby zůstávají zároveň díky jednomu z nejnižších podílů podvodů napříč všemi platebními metodami jedním z nejbezpečnějších platebních způsobů vůbec. Proto spotřebitelé bezkontaktním platbám tak důvěřují - přirozeně tak nyní očekávají, že je budou moci provést kdekoli, kde nakupují. Je důležité, aby maloobchodníci dokázali s tímto trendem držet krok.

Pokračování v umožňování bezkontaktních plateb je také krokem správným směrem, pokud jde o zotavení evropské ekonomiky. Maloobchodníci mohou díky usnadnění nákupního procesu spotřebitelům využít jejich zvyšující se důvěry pro růst svého byznysu. Jsme rádi, že s našimi klienty a partnery spolupracujeme na digitalizaci více než osmi milionů malých podniků v celé Evropě, kterým pomáháme přizpůsobit se změnám v nákupním chování a umožnit jejich zákazníkům platit tak, jak chtějí.

Více než 100 partnerů napříč Evropou se připojilo k naší iniciativě Where Your Shop Matters, která pomáhá podnikatelům digitalizovat jejich byznys a být blíže svým zákazníkům. Bezkontaktní platby hrají klíčovou roli v tomto procesu. Například v České republice, Polsku a na Slovensku Visa spolupracuje s místními institucemi - společnými silami pomáhají podnikatelům získat akceptaci platebních karet bezplatně po dobu až 12 měsíců. 

Jelikož mnoho podniků pokračuje ve své činnosti i v náročných podmínkách vyvolaných pandemií, je pro ně zásadní získat podporu a prostředky, aby zůstaly i nadále otevřené pro své zákazníky. Chceme podpořit oživení ekonomiky, které umožní vzkvétat podnikatelům a bezproblémově, bezpečně a flexibilně platit jejich zákazníkům. 

Očekáváme, že poptávka pro bezkontaktních zařízení bude nadále růst a bude-li zákazníkům umožněno platit, jak chtějí, povede to k ozdravení celého hospodářství.

 

Objevte jeste vice novinek a zajimavosti na blogu Visa Zobrazit vice

 

 

______________________________________

1 VisaNet data
2 VisaNet data
3 VisaNet data

Tag: Digital commerce