Security

Předpovědi pro bezpečnost plateb v roce 2021

V současné době jsme svědky rychlých změn globálních ekonomik, jež přinesly trvalý dopad na spotřebitelské chování. S novými nákupními zvyky jsou tu i nová rizika podvodů, kterým je třeba čelit.

Bezpečnost plateb v roce 2021

V loňském roce jsme se ve Visa zaměřili na využití našich odborných znalostí i zdrojů pro jak pomoc finančním institucím, obchodním partnerům, vládám a spotřebitelům zorientovat se v těchto seismických změnách. Rok 2021 podle mého názoru přinese další změny v digitálních platbách. Věřím, že zkušenosti z předchozího roku zrychlí inovace a zároveň umožní společnostem poučit se ze svých chyb a zajistit, aby se neopakovaly v tom letošním.

Zde je několik předpovědí pro rok 2021:

1. Spotřebitelské návyky vzešlé z pandemie se stanou novým normálem, což bude od obchodníků vyžadovat aktualizované strategie prevence podvodů

Podle studie The Visa Back to Business Study 78 % respondentů z řad  spotřebitelů změnilo dosavadní způsob platby za zboží kvůli zvýšeným obavám o bezpečnost a téměř polovina (48%) by nenakoupila v obchodě, který nabízí pouze platební metody vyžadující kontakt s pokladnou nebo zařízením jako sdílená čtečka karet. Věřím, že tyto změny preferencí spotřebitelů jsou trvalé.

Spotřebitelské chování přivede obchodníky k inovacím, které jim umožní dál růst a splňovat očekávání svých zákazníků. Jejich investice do nových způsobů plateb, jako online, in-app, v aplikacích, bezkontaktní a IoT (wareables, car-in, chytrá zařízení atd.), budou odměněny akvizicemi nových zákazníků, udržením těch stávajících a ve finále růstem tržeb.

Stejně jako se v online světě pohybují obchodníci, orientují se v něm i ​​podvodníci. Zabezpečení plateb je složitá otázka, v níž ne každý má potřebné odborné znalosti. Obchodníci budou muset aktualizovat své strategie prevence podvodů, aby podporovali vícekanálový obchod, a pokud sami nedisponují in-house odborníky z oblasti plateb, měli by se obrátit na prověřené a renomované partnery, kteří jim se zabezpečením pomohou.

2. Posílení zabezpečení plateb v Evropě i v dalších regionech

Tzv. Strong Customer Authentication (SCA) pro e-commerce začalo být povinné pro většinu zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) již 1. ledna 2021, v Británii by mělo platit od 14. září. Přestože bude SCA závazné pro EHP a Spojeného království, úsilí o posílení a splnění těchto požadavků na elektronický obchod se projeví i v jiných regionech.

3. Modernizace platebních infrastruktur odhalí nové potenciální chyby zabezpečení

Rostoucí počet centrálních bank a fintechů vede k výzvám v podobě nových a rychlejších způsobů, jak posílat peníze, nastavovat platby a sdílet informace. Platby v reálném čase, digitální měny a otevřené bankovnictví podporují inovace, které odpovídají očekávání digitálně zdatných spotřebitelů a pomohou podpořit digitální obchod na další desetiletí. Rychlejší platby bohužel ale také otevírají příležitosti pro rychlejší podvody a sdílení informací o zákaznících, je tedy třeba mít na paměti ochranu osobních údajů.

Fintechy musí mít zavedeny mechanismy, jež dokáží zachytit atypické vzorce, které mohou být indikátorem podvodu. Je také nesmírně důležité, aby principy otevřeného bankovnictví a sdílení dat byly zodpovědně a eticky používány ve všech produktech, službách a technologiích.

V roce 2021 bude objem plateb v reálném čase nadále růst, digitální měny se budou i nadále stávat mainstreamem, ochrana spotřebitelů a dat bude předmětem mnoha diskuzí a hráči v tomto odvětví budou společně pracovat na řešení odhalených nových chyb zabezpečení.

4. Vlády zavedou vlivem ztrát z podvodů v roce 2020 přísnější opatření týkající se ověřování

Podvodné aktivity, k nimž došlo během první fáze pandemie ve vládě USA, byly zaměřeny na kompenzace určené pro občany postižené pandemií. Podvodníci pomocí ukradené identity odčerpali prostředky, jichž pak bylo méně pro jednotlivce, kteří je potřebovali nejvíc.

Vlády se budou chtít vyhnout dalším ztrátám  a učiní tak revizí svých procesů a technologií používaných k podpoře ověřování způsobilosti a rozdělování dotací. Ověřování způsobilosti k získání státních kompenzací musí být letos prioritou.

Pokud jednotlivé vlády nedisponují interními odborníky, měly by se v oblasti plateb obrátit na důvěryhodné partnery. Finanční instituce, platební sítě a zpracovatelé na celém světě se nyní musí připravit na zajištění odpovídajících strategií pro prevenci podvodů, aby se vládní kompenzace dostaly k zamýšleným příjemcům - nikoli podvodníkům.

5.     Digitální identita se bude i nadále rozvíjet, především díky dalšímu posunu k silným řešením autentizace zákazníků.

Odchod od hesel a ověřování na základě znalostí se zrychlí přijetím silných standardů ověřování zákazníků, jako je FIDO, který je nyní k dispozici ve všech hlavních prohlížečích a mobilních zařízeních.

COVID-19 ještě urychlí růst poptávky po řešeních, která pomohou bankám a obchodníkům digitálně ověřit identitu spotřebitele. Subjekty, které nebudou schopny účinně spravovat identitu, se stanou terčem podvodů.

Koncept, jež považuje digitální identitu za je jeden ze základních stavebních kamenů nezbytných pro fungování suverenity v digitálním věku (spolu s otevřenými daty, ochranou soukromí a souhlasem spotřebitelů s platbami), získá ještě výraznější pozornost. Všechny oči se díky přijetí SCA upnou na Evropu - právě digitální identita patří k možnostem silné autentizace platby.

Objevte jeste vice novinek a zajimavosti na blogu Visa Zobrazit vice
 

Tag: Payment Security