Analytická platforma Visa

Zaměřena na analýzu a výkon

Akce prostřednictvím analýzy

Analytická platforma Visa je výkonná aplikace poskytující datové analýzy a referenční odvětvové hodnoty¹ – to vše za podpory globální platební sítě společnosti Visa a špičkové datové vědy.

Hlavní výhody

Získejte snadný přístup² k údajům o debetních, kreditních a předplacených kartách Visa³ napříč svým portfoliem, které vám pomohou analyzovat výkon na úrovni držitelů karty, prodejců a transakcí. Nevyžaduje integraci žádné technologie.
arrow mark showing rise in a growth chart

Výkonný benchmarking¹

Aplikace analytické platformy Visa přináší srovnávací ukazatele trhu a konkurence, aby vám neunikly žádné klíčové příležitosti.
image of a rocket

Technologie budoucnosti

Analytická platforma Visa využívá pokročilé datové vědy a umělé inteligence, které vám pomohou rozšířit vaše portfolio a zákaznickou základnu.
image of global net

Globální dosah

Analytická platforma Visa je spolehlivá a zabezpečená a pracuje s údaji jedné z největších platebních sítí na světě.

Skutečné výsledky

Analytická platforma Visa poskytuje reálné výsledky ohledně hlavního oboru činnosti a nových témat a pomáhá předcházet podvodům, zvyšovat účinnost a mnohé další.
A Visa card being handed to a salesperson in a retail store
woman working on her system in the office

Funkce

Analytická platforma Visa nabízí neustále se rozvíjející řadu aplikací, řídicích panelů, zpráv a nástrojů5, které mohou vydavatelům karet, zprostředkovatelům plateb a obchodníkům s více značkami pomoci odhalit průlomové příležitosti.
Product screen shot of portfolio diagnostics
Illustration of Travel predict and more information on where to start and how to Grab total opportunity, Analyze Travel personas and apply predictive intelligence.
Product screen shot of cardholder analysis
Product screen shot of authorization analysis
Product screen shot of portfolio manager tool

Začínáme a podpora

Je jednoduché začít a získat podporu.
image of a document and pencil

Podepsat dohodu a přihlásit se

Jakmile bude uzavřena smlouva, poskytneme přístup k autorizovaným uživatelům.
image of a person

Počáteční školení

Odborníci ze společnosti Visa poskytující školení přizpůsobené jedinečným rolím, očekáváním a hlavním problémům vašich uživatelů.
image of a bubble question

Soustavná podpora

Soustavně budou poskytována navazující školení a organizované webináře. K dispozici je také společná podpora v měřítku 1:1.

Připraveni začít?

Kontaktujte pracovníka společnosti Visa odpovědného za styk se zákazníky nebo klikněte na odkaz níže.