• Tokenizační služba Visa

    Jednotná platforma pro mobilní a digitální platby.

Nabídněte více možností placení

Visa Token Service vám pomůže vytvářet a udržovat zkušenosti s elektronickými platbami při současné ochraně citlivých údajů spotřebitelů před podvody. Stále více spotřebitelů očekává řešení mobilních plateb a služba Visa Token Service poskytuje tři základní nástroje, které vám pomohou uspokojit tuto poptávku.
Man with a laptop, tablet, mobile phone, papers and Square payment device on a desk in front of him.

A left hand holding a mobile phone with a Visa card visible on its screen and an Apple watch on the wrist.
Hand holding a mobile phone with Google Pay Visa card shown on the screen.

Woman looking at her mobile phone with Visa Checkout on the screen.
A flatlay of a pizza and a mobile phone showing a transaction threshold of $50 on the screen.


Using Apple Pay at a contactless-enabled terminal inside a taxi.
Person standing in front of a table scanning a qr code on his mobile phone.
Close up of a hand holding a mobile phone next to a payment terminal.


Illustration of a stopwatch.

Jednorázová integrace

Připojte se rychle a snadno bez potřeby integrace mnoha dalších technologií.
Illustration depicting data transfer on a smartphone.

Jednoduchý a přizpůsobitelný rámec

Podpořte růst pomocí jednoduchého, přizpůsobitelného plánu bez přefakturovávaných poplatků.

Důkladná ochrana

Získejte účinnou kombinaci zabezpečení a ochrany údajů o spotřebitelích.

Přístup k partnerstvím

Spolupracujte s rychle rostoucím počtem technologických partnerů.

Připraveni začít?

Kontaktujte pracovníka společnosti Visa odpovědného za styk se zákazníky nebo klikněte na odkaz níže.