Zabezpečení pomocí PIN

Visa zjednodušuje ověřování dodržování předpisů pro zabezpečení PIN napříč všemi regiony.

Novinky v oblasti zabezpečení PIN

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.