• Zabezpečení pomocí PIN

    Visa zjednodušuje ověřování dodržování předpisů pro zabezpečení PIN napříč všemi regiony.

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.