3-D Secure

3-D Secure je celosvětově přijímané řešení ověřování navržené tak, aby transakce elektronického obchodování byly v reálném čase bezpečnější.

Více dat. Chytřejší ověřování.

Vylepšená verze 3-D Secure 2.0 nabízí v porovnání s verzí 1.0 několik vylepšení včetně:

Illustration of two tablets with dollar sign on the screen and a watch with a dollar sign on its face.
Illustration of a magnifying glass viewing the magnified text '10X'.
Illustration of a shopping cart.
Woman about to click the buy now button on a giant mobile phone.

Proč na tom záleží

Rozšiřování připojených zařízení usnadnilo spotřebitelům nákupy zboží a služeb, ale současně přineslo nové problémy v oblasti boje proti podvodům a zajištění hladkých zkušeností u pokladny.
Illustration of a blue circle with the text '3.5T' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '1.2B' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '62%' in the center.

Z lepšího ověřování mají prospěch všichni


Realizace přechodu na 3-D Secure 2.0

Illustration of a finger poised to click a shopping cart button on a mobile phone.
Woman looking a computer monitor.

Chcete-li se dozvědět více o 3-D Secure, kontaktujte pracovníka společnosti Visa zodpovědného za komunikaci se zákazníky nebo nám pošlete e-mail