Woman with laptop walking among office tables.

Věnujte méně času zpracování plateb

Omezte neefektivnost a zvyšte kontrolu nad platebním procesem pomocí automatizace závazků Visa.

Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Odeslání souborů

Krok 1: Odešlete soubory společnosti Visa nebo svému komerčnímu bankéři.
Illustration: magnifying glass.

Zpracování souborů

Krok 2: Visa tyto soubory zpracuje.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Nastavení limitů

Krok 3: Visa nastaví karetní limity na schválené částky fakturace
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Odeslání upozornění

Krok 4: Visa zašle vašim dodavatelům upozornění na poukázání prostředků.

Stržení částky z karty

Krok 5: Váš dodavatel strhne částku z vaší komerční karty.

Záznamy o sledování

Krok 6: Visa vytvoří elektronický soubor pro rekonciliaci.


Optimalizujte cashflow

Vzhledem k tomu, že váš dodavatel strhne částku z účtu Visa, nemusíte nic platit, dokud neobdržíte od vaší banky konsolidovaný účet.

Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.