New Detail

Visa představila balíček udržitelných produktů a služeb

30/11/2021

Press Release Image

Společnost Visa spustila program Visa Eco Benefits, balíček nových produktů a služeb pro vydavatele karet, kteří chtějí své zákazníky motivovat k udržitelnému životnímu stylu. Visa program nejdříve spustí v Evropě a pro klienty ve zbytku světa bude zpřístupněn v průběhu příštího roku. Visa, která je lídrem v udržitelnosti a boji proti klimatické změně v oboru platebních technologií, tímto programem pomáhá svým klientům uspokojit rostoucí poptávku po ekologických produktech ze strany držitelů platebních karet.

Balíček Visa Eco Benefits umožní vydavatelům karet Visa rozšířit stávající benefity kreditních a debetních karet o nabídku produktů a služeb zaměřených na udržitelnost. Díky tomu mohou držitelé karet lépe porozumět tomu, jaký mají jejich platební zvyklosti dopad na životní prostředí, což slouží jako motivace k udržitelnějšímu chování. Balíček obsahuje:

  • Kalkulačka uhlíkové stopy: společnost ecolytiq počítá držitelům karet jejich uhlíkovou stopu na základě údajů o provedených platbách, a to včetně nového teplotního skóre, které spotřebitelům pomáhá lépe porozumět vlivu individuálního spotřebního chování na klima a tomu, jak může jejich osobní odpovědnost přispět ke splnění jednoho z cílů Pařížské dohody udržet nárůst průměrné teploty do 1,5 °C;
  • Uhlíkový offset: způsob, jak mohou držitelé karet kompenzovat svou uhlíkovou stopu;
  • Personalizované vzdělávání zákazníků o možnostech podpory udržitelné spotřeby;
  • Udržitelné materiály pro platební karty, včetně spolupráce s CPI Card Group a elektronických účtenek;
  • Příspěvky environmentálním organizacím při použití karet Visa, včetně One Tree Planted, globální neziskové organizace zaměřené na obnovu lesů;
  • Odměny pro držitele karet za udržitelné chování.

Ve Visa si plně uvědomujeme naléhavost klimatické změny a jsme odhodláni vstoupit do nové éry udržitelné a inkluzivní ekonomiky,říká Charlotte Hogg, EVP a CEO Visa v Evropě.Společně s našimi mezinárodními partnery proto zavádíme principy udržitelnosti do platebních systémů a odpovědné chování firem i spotřebitelů aktivně podporujeme.

Podle nedávné studie od GlobeScan, do které se zapojilo 31 000 respondentů z 31 trhů, mají spotřebitelé i nadále vysoké ambice ohledně udržitelnosti. Podle průzkumu Visa mezi držiteli karet se tyto vysoké aspirace na udržitelný životní styl promítají i do bankovnictví a plateb. Většina držitelů karet v USA například tvrdí, že udržitelnost je pro ně rozhodující a 62 procent z nich uvedlo, že by uvítalo kartu podporující udržitelnost. Tento trend strmě stoupá především v generaci mileniálů. V Evropě zařadili držitelé karet udržitelné prvky v žebříčku důležitosti při výběru nové karty hned za tradiční benefity jako jsou ochrana proti podvodům či akceptace platební karty.

Balíček Visa Eco Benefits je dalším krokem ve strategii Visa stát se klimaticky pozitivní společností a prostřednictvím svých produktů, služeb, dat, sítě a značky podporovat udržitelné podnikání a přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Již dříve během tohoto roku se Visa zavázala dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2040, tedy o deset let dříve, než jaký je cíl Pařížské dohody.

Pro více informací o závazcích Visa v oblasti udržitelnosti navštivte visa.com/ESG.