New Detail

Visa plánuje dosáhnout nulových emisí do roku 2040

22/04/2021

Press Release Image

Praha, 22. dubna 2021–Společnost Visa, světový lídr v oblasti platebních technologií, dnes oznámila své plány na dosažení nulových čistých emisí do roku 2040. V loňském roce už dosáhla uhlíkové neutrality ve všech svých aktivitách a prostřednictvím nových partnerství a programů na podporu udržitelného podnikání se chce stát klimaticky pozitivní společností. Visa také plánuje snižovat svou uhlíkovou stopu na cestě k nízkouhlíkové ekonomice.

„Chceme vytvořit udržitelnější budoucnost,“ řekl Al Kelly, CEO Visa. „Volbou čisté energie a udržitelných postupů, investicí do inovativních environmentálních programů a společenskou diskusí s lídry v oblasti udržitelnosti se chceme účastnit řešení klimatické změny“.

Nulové čisté emise do roku 2040. O 10 let dříve než plnění Pařížské dohody

Jako součást svého závazku Visa podepsala dohodu Climate Pledge, kterou iniciovaly společnosti Amazon a Global Optimism. Nově se také stala členem iniciativy pro podporu bezemisní budoucnosti Climate Business Network, vedené Světovým fondem na ochranu přírody. Visa se řídí zavedenými standardy a doporučeními od světových odborníků a u odebíraných produktů a služeb bude od dodavatelů vyžadovat zásadní snížení uhlíkové stopy. Své cíle se zavázala plnit na základě vědeckých poznatků iniciativy Science Based Targets s prioritou udržet globální oteplování na 1,5 °C. V rámci udržitelnosti už v roce 2020 Visa zcela přešla na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Podpora udržitelného podnikání

Visa využívá své produkty, služby, síť, data a odborné znalosti v dalších iniciativách na podporu udržitelného podnikání a nízkouhlíkové ekonomiky. Oznámila proto spolupráci s Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) a společně budou zkoumat využití elektronických plateb a sítě Visa k vytvoření udržitelné budoucnosti. Výsledky by měli představit v létě 2021.

Spolupráce s CISL doplní aktivity Visa na podporu nízkouhlíkové budoucnosti včetně:

  • Partnerství v oblasti udržitelných platebních karet a účtů;
  • Globálních programů na podporu udržitelného chování (například v dopravě a cestování);
  • Poskytování poznatků stakeholderům pro lepší porozumění bariérám a motivátorům udržitelného chování spotřebitelů;
  • Využívání vlastní značky k šíření povědomí o udržitelnosti mezi spotřebiteli.