New Detail

Marcel Gajdoš: Na změny v online prodeji se připravte včas. Svým zákazníkům tak zjednodušíte platby

19/11/2020

Press Release Image

Rok 2020 změnil přístup lidí k e-commerce i způsob, jakým ji využívají. Pandemie donutila mnoho obchodníků po celém světě uzavřít své kamenné prodejny a ti, kterým se podařilo podnikání udržet, museli své obchodní modely upravit. Jedním takovým řešením je prodej na internetu. Mnozí spotřebitelé, kteří dříve upřednostňovali nakupování v kamenných prodejnách, totiž letos začali mnohem více nakupovat online.

Odborníci předpokládají, že tyto změny v nákupním chování budou trvalé. 31. prosince letošního roku však téměř v celé Evropě vstoupí v platnost nové evropské nařízení, které by mohlo v případě jeho nedodržení zákazníkům online platby znepříjemnit. Abychom zvýšili kvalitu plateb, spolupracujeme ve Visa s bankami a institucemi napříč celým platebním odvětvím. K tomu, aby u vás na webu mohli zákazníci nakupovat i poté, co začne platit nové nařízení, bude nutné podniknout několik kroků.

Nová pravidla

Silné ověření zákazníka (SCA) je součástí obsáhlé směrnice známé jako PSD2 a po bankách vyžaduje dodatečné kroky k tomu, aby se ujistily, že je zákazník skutečným držitelem karty, kterou platí. Smyslem tohoto nařízení je omezit podvody a řádně zabezpečit internetové obchody, aby se mohli zákazníci cítit v bezpečí. Dodatečné kroky ale budou požadovány i po zákaznících, což může ovlivnit jejich platební zkušenost. Platby, které nesplňují požadavky stanovené SCA, mohou být navíc bankami zamítnuty.

Banky musejí podle SCA ověřit totožnost kombinací dvou faktorů. K tomu mohou použít něco, o čem vědí, že vlastní pouze zákazník (jako je registrovaný mobil), něco, co zná pouze on (jako je heslo či PIN) nebo důkaz o tom, že jde právě o něj (jako je otisk prstu).

Platby potvrzené biometrickými údaji jsou navíc vnímány jako bezpečnější, na rozdíl od tradičních metod jako je například heslo. Náš průzkum ukázal, že 90 procent Čechů dokonce považuje otisk prstu za nejbezpečnější způsob, jak potvrdit platbu kartou.[1]

V poznání je síla

Vězte, že vy sami nesete podíl na tom, jak se vašim zákazníkům bude v následujícím roce nakupovat a že jsou schválené ty správné platby.

Z našeho pohledu lze požadavkům SCA snadno vyhovět používáním technologie 3D Secure (3DS). Tato technologie od společnosti EMVCo, postupně kontroluje příchozí platby a hledá ty podvodné. Na základě toho mohou banky žádat zákazníky o dodatečné ověření totožnosti v souladu s novým nařízením.

Pokud se chcete ujistit, že vaši zákazníci mohou platit snadno a rychle, měli byste použít nejnovější verzi EMV 3D Secure. Tato verze bankám poskytuje ještě více informací o platbě a je vhodnější pro moderní zařízení jako jsou mobilní telefony a hlasoví asistenti. Z našich dat vidíme, že při použití 3DS je počet podvodných plateb na internetu snížen o polovinu[2]. Díky 3DS banky ověřují totožnost držitele karty už při placení a pokud k podvodu skutečně dojde, jste chráněni před odpovědností. Dostatečně zabezpečený prodej a minimální riziko podvodů mohou mít ve výsledku pozitivní dopad i na vaše výdělky.

Samotná instalace je snadná a vaše banka či poskytovatel platební brány by měli být schopni vám technologii zprovoznit. Automaticky k tomu však nedojde, takže pokud máte o 3DS zájem, musíte si o ni říct sami.

Mějte přehled o všech výjimkách

Dalším krokem, jak platební zkušenost vašich zákazníků zdokonalit, je snížit počet plateb, které vyžadují dodatečná ověření. SCA totiž není vyžadováno u každé online platby. Banka a platební brána vám pomohou určit, na které platby se vztahují výjimky.

Jednou z výjimek je například to, že u plateb s nízkou hodnotou nejsou vždy další ověřovací kroky vyžadovány. Pokud některé produkty a služby prodáváte za méně než 30 euro, je vhodné na to upozornit svou banku nebo platební bránu.

SCA může znamenat výzvu, ale i příležitost

Bez ohledu na velikost vaší firmy si můžete být jisti tím, že pokud prodáváte online na území Evropy, čekají na vaše zákazníky dodatečné kontroly při placení. Ti budou muset v určitém okamžiku prokázat svou identitu tak, jak říká nařízení SCA. Obraťte se proto na banku nebo společnost, kterou pro platební rozhraní používáte. Včasnou přípravou totiž můžete omezit počet podvodů a zaručit vašim zákazníkům snadné a rychlé placení.

Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko

[1]Regionální průzkum Visa v Česku, Maďarsku a na Slovensku, podzim 2019

[2] Visa 3D Secure data