New Detail

Charlotte Hogg: Tři způsoby, kterými digitální platby mohou podpořit udržitelný ekonomický růst

09/04/2020

Press Release Image

Digitální platby zlepšují kvalitu života ve městech

Získaná data mohou pomoci podpořit udržitelnou spotřebu

Rovnosti pohlaví napomáhá lepší přístup k financím

Praha – 9. dubna 2020 – Před pěti lety se každý členský stát OSN zavázal spolupracovat se soukromým sektorem za účelem dosaženíAgendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Věříme, že v programu OSN má své místo i Visa, globální platební síť s infrastrukturou ve 200 zemích. Naše část se dotýká hned několika oblastí:

  1. Udržitelná města a komunity

Podlezprávy OSN o světové populaci z roku 2018 by se do roku 2050 mohlo z venkovských oblastí do měst přesunout 2,5 miliardy lidí. V 90 procentech půjde převážně o Asii a Afriku. Jak se megaměsta vyvíjejí, máme velmi dobře zdokumentováno -do roku 2030 by ve světě mělo být 43 měst s více než 10 miliony obyvatel. Takový růst by mohl mít devastující dopad na zdraví našich měst. Očekává se, že do roku 2040 budou emise z dopravy tvořitjednu třetinu celosvětových emisí. V těchto případech sehraje veřejná doprava klíčovou roli při udržení vysoké kvality života ve městech. Půjde především o podporu bezproblémové a rychlé přepravy pro cestující a v turismu bude rozhodující zajistit příjemný zážitek z návštěvy města a snadnou orientaci.

Digitální platby, jako jsou platby kreditními a debetními kartami zpracovávané otevřenými sítěmi v souladu s obecnými pokyny pro akceptaci, mohou městům pomoci propojit všechny druhy dopravy – autobusy, vlaky, metra a služby na sdílení jízd, ale také mýtné, mosty, parkování a dobíjecí stanice pro elektromobily. Digitální platby pro města představují zdroj informací o tom, jak uspokojit rostoucí poptávku po veřejné dopravě, snížit přetížení a zlepšit životy milionům obyvatel těchto měst. Poskytovatelům dopravy zase říkají, jaké národnosti v jejich městech cestují a jakými jazyky mluví. Tyto informace se mimo jiné hodí při plánování tras a pro důkladnější investiční rozhodování. Například víme, že dobíjecí stanice instalované poblíž rezidenčních částí a obchodů podporují rozvoj těchto oblastí.

Pro pozitivní změnu je důležité mít ve městech fungující systém a ve světě je hned několik skvělých příkladů. Londýn, New York a Hongkong jsou velká města, kde místní správa spolupracuje s bankami a otevřenými platebními sítěmi, a tak podporují udržitelný růst a nabízejí pohodlnější cestování milionům turistů a cestujících.

  1. Rovnost pohlaví

Ženy pohánějí ekonomiky po celém světě – inspirují a ovlivňují ostatní jako hlavy domácností, majitelky malých firem a podnikatelky. A přesto mají ženy všeobecně nižší platy, jsou nedostatečně zastoupeny a čelí mnoha překážkám, jako je například nesnadný přístup k běžným finančním službám.Světová banka hlásí závratných 300 miliard amerických dolarů ročního deficitu u malých a středních podniků vlastněných ženami. Rozjet a udržet podnik je bez kapitálu téměř nemožné. Pokud se však ženám a jejich mikropodnikům a malým firmám daří, zvyšují svou šanci na úspěch a obvykle pak i investují do místních komunit. Proto Visa vytvořila iniciativuShe’s Next a s Mezinárodním obchodním centrem (ITC) spolupracuje na iniciativěShe Trades.

She’s Next pomáhá ženám po celé planetě získat přístup ke vzdělání, nástrojům a službám, díky kterým mohou jejich podniky a komunity prosperovat. Nadace Visa také prostřednictvímgrantu ve výši 20 milionů dolarů podporuje organizaci Women's World Banking s cílem zajistit financování pro 10 milionů žen a podpořit 1,5 milionu podnikatelek s malými firmami, zvýšit jejich aktiva a pomoci jim převzít kontrolu nad domácími rozpočty.

She Trades, iniciativa pod záštitou společnosti Visa společně s partnerstvím Světové obchodní organizace a OSN, směřuje k tomu, aby do roku 2021 mohly 3 miliony firem vlastněných ženami začít vyvážet své zboží. To podnikatelkám zpřístupní globální hodnotové řetězce a přinese informace o tom, jak získat nové zákazníky a podpořit další růst jejich firem. Ženy díky tomu dostanou lepší přístup k novým příležitostem a podnikání tím nastartuje ekonomický růst.

  1. Odpovědná spotřeba

Z chování spotřebitelů lze vysledovat, že udržitelná spotřeba roste na popularitě. Například naše údaje o digitálních platbách odhalily, že spotřebitelé v severských zemích reagují na výzvu na ochranu planety tím, že méně létají. Souhlasí to s údaji od státního podnikuSwedavia, který provozuje 10 letišť ve Švédsku a v roce 2019 zaznamenal pokles počtu cestujících. Mimo jiné máme důkazy o měnícím se trendu v USA. Podleindexu Sustainable Market Share od NYU Stern Center for Sustainable Business rostly tržby spotřebního zboží označeného jako udržitelné pětkrát rychleji než tržby tradičně prodávaného zboží.

Co je tedy potřeba k tomu, aby spotřebitelé nakupovali více produktů podporujících udržitelnost? Pomoci by rozhodně mohl lepší vhled do jejich současných a odhadovaných výdajů. Jedním z mnoha řešení jsou digitální nástroje, které lidem na základě jejich výdajů říkají, jakou uhlíkovou stopu po sobě zanechávají a jak ji lze snížit. Ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, obchodníky a bankami máme příležitost zvýšit povědomí o environmentální stopě spojené s nakupováním a zpřístupnit tato data pro celý svět.

Za posledních 60 let se společnost Visa řídila svým posláním propojit svět prostřednictvím globální sítě a pomáhat jednotlivcům, firmám a ekonomikám prosperovat. Pro plnění této mise bylo vždy důležité spolupracovat s vládami, bankami, obchodníky, nevládními neziskovými organizacemi a mnoha dalšími subjekty. Věříme, že dosažení Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj bude možné pouze prostřednictvím spolupráce a my jsme odhodláni naši roli splnit. Jednou z možností je sdílení dat, abychom posílili jednotlivce, firmy a komunity. Tou druhou je využít značky Visa, naší globální sítě a zkušeností s poskytováním plateb.

Charlotte Hogg, výkonná ředitelka Visa pro Evropu