New Detail

Nadace Visa Foundation vyčlení 210 milionů dolarů pro malé podniky a mikropodniky a na okamžitou pomoc v souvislosti s COVID-19

07/04/2020

Press Release Image

Praha, 7. dubna 2020 - Nadace Visa Foundation společnosti Visa dnes oznámila, že prostřednictvím dvou programů poskytne celkem 210 milionů dolarů na podporu malých podniků a mikropodniků. Naváže tím na dlouhodobou strategii posilování ekonomického postavení žen a podpory inkluzivního ekonomického rozvoje. Zároveň reaguje na šíření koronavirového onemocnění COVID-19.

V prvním programu nabídne 10 milionů dolarů jako okamžitou pomoc dobročinným organizacím, primárně zasaženým pandemií COVID-19; například v oblastech veřejného zdraví a potravinové pomoci. Půjde o pět regionů, kde Visa působí: Severní Amerika, Latinská Amerika a Karibik, Evropa, asijsko-pacifický region a region Evropy, Středního východu a Afriky.

Šířící se COVID-19 má neblahý vliv na lidi, kteří proto potřebují naši okamžitou pomoc,řekl Al Kelly, CEO a předseda Visa. „Jako globální společnost, která působí v různých regionech, si tuto potřebu uvědomujeme. Zavázali jsme se také dlouhodobě pomáhat s hospodářskou obnovou a budeme hledat další možnosti, jak urychlit ekonomickou aktivitu. To je mimo jiné součástí naší mise umožnit lidem, firmám a ekonomikám prosperovat.“

Ve druhém pětiletém programu nabídne 200 milionů dolarů malým podnikům a mikropodnikům ve snaze posílit ekonomické postavení žen. Tento krok rozšiřuje iniciativu Visa Foundation na podporu malých podniků a mikropodniků ve světě. Nadační fond poskytne kapitál nestátním neziskovým organizacím a investičním partnerům podporujícím malé podniky a mikropodniky.

Malé podniky a mikropodniky představují páteř světové ekonomiky, tvoří přes 90 procent všech firem světa a podílejí se na 50 až 60 procentech světové zaměstnanosti.[1] Roční schodek malých podniků a mikropodniků vlastněných ženami činí 300 miliard dolarů a vzhledem k hospodářskému nepokoji v souvislosti s COVID-19 bude nadále růst.[2]

Obzvláště teď se musíme soustředit na pomoc malým firmám, které přispívají k ekonomickému růstu,řekl Kelly. „Spoustu malých podniků a mikropodniků vlastní ženy a posilování ekonomického postavení žen tak bude mít dominový efekt. Věříme, že jde o jednu z nejdůležitějších cest, jak dosáhnout genderové rovnosti, snížit chudobu a podpořit inkluzivní ekonomický rozvoj.

Z částky 200 milionů dolarů poputuje 60 milionů prostřednictvím grantů pro nestátní neziskové organizace podporující majitele malých podniků a mikropodniků ve všech regionech, kde Visa působí. Mnohé z těchto podniků řídí ženy. Visa Foundation mimo jiné alokuje 140 milionů dolarů ve spolupráci s investičními partnery pro zajištění rentability malých podniků a mikropodniků.

Když se daří ženám, daří se i komunitám. To teď platí dvojnásob, neboť se světová ekonomika bude nějakou dobu vzpamatovávat,“ řekl Graham Macmillan, prezident nadace Visa Foundation.“

Pro více informací:

Visa Foundation: https://usa.visa.com/about-visa/philanthropy/visa-foundation.html

Aktuální závazek společnosti Visa posílit ekonomické postavení žen: https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.17026.html

[1]https://www.un.org/en/events/smallbusinessday/

[2]https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/bridging-gender-gap