New Detail

Visa převezme Plaid

16/01/2020

Press Release Image

Praha, 16. ledna 2020 - Společnost Visa oznámila, že podepsala konečnou dohodu o převzetí firmy Plaid, jež lidem usnadňuje zabezpečené propojení finančních účtů s aplikacemi, které pro správu svých financí běžně používají. Visa za akvizici společnosti Plaid zaplatí protiplnění v celkové výši 5,3 miliardy dolarů.

Produkty firmy Plaid spotřebitelům umožňují pohodlné sdílení finančních údajů s tisíci aplikacemi a službami, jako jsou například Acorns, Betterment, Chime, Transferwise a Venmo. Spotřebitelé tyto aplikace a služby využívají při plánování svých výdajů, zvyšování úspor a sledování svých investic. Například při založení účtu ve Venmo právě Plaid uživateli umožňuje propojit svůj bankovní účet s účtem v této službě.

Pro zájem spotřebitelů o využívání finančních aplikací je stále důležitější součinnost mezi finančními institucemi a vývojáři. K převodu peněz v roce 2019 využívalo finanční aplikace 75 procent světových spotřebitelů s přístupem k internetu, oproti pouhým 18 procentům v roce 2015[1]. Právě firma Plaid je lídrem v zajišťování této součinnosti. Celá jedna čtvrtina osob s bankovním účtem v USA dnes používá služby od Plaid k propojení s více než 2600 vývojáři finančních aplikací z více než 11 000 finančních institucí.

Z nákupu Plaid a z toho plynoucí podpory našeho podnikání jsme opravdu nadšeni,“ řekl Al Kelly, výkonný ředitel a prezident společnosti Visa. „Společnost Plaid je lídrem v rychle rostoucím světě finančních technologií. Akvizice v souvislosti s naší stávající činností v oblasti fintechu posílí spolupráci Visa s vývojáři, finančními institucemi i spotřebiteli.”

Misí společnosti Plaid je zjednodušení správy financí pro všechny, a proto nás velmi těší možnost v našem poslání pokračovat v celosvětovém měřítku,“ říká Zach Perret, výkonný ředitel a spoluzakladatel firmy Plaid. „Visa má coby klíčová součást finančního ekosystému důvěru miliard spotřebitelů, firem i finančních institucí a společně s Plaid mohou podporovat rychlý růst digitálních finančních služeb.“

Zaměření firmy Plaid na finanční technologie v první řadě otevírá nové tržní příležitosti v USA i na mezinárodní scéně. Spojení obou firem pak představuje příležitost k rozšíření platebních možností a s tím souvisejícími službami pro vývojáře finančních technologií. A konečně, akvizice společnosti Visa umožní úzce spolupracovat s fintechy a zapojit se do všech fází jejich vývoje.

Tato akvizice je přirozeným vývojem na 60 let trvající cestě od bezpečného propojování kupujících a prodávajících k propojování spotřebitelů s digitálními finančními službami,“ řekl Kelly. „Spojením firem Visa a Plaid se dostáváme do středu světa finančních technologií, zvětšuje se naše cílová skupina a zrychluje se dlouhodobá trajektorie růstu výnosů.“

Uzavření dohody o spojení Visa a Plaid představuje přínos také vývojářům, finančním institucím i spotřebitelům.

S Visa i s Plaid udržujeme dobré vztahy. Napojením technologie firmy Plaid na zabezpečenou a rozsáhlou globální síť společnosti Visa se nám otevírají velmi zajímavé příležitosti ke zlepšení našich produktů,“ říká Dan Schulman, prezident a výkonný ředitel společnosti PayPal.

Věříme, že nákup firmy Plaid je významným milníkem, který spotřebitelům přinese větší bezpečnost a kontrolu pro zacházení s finančními údaji. Ochrana údajů zákazníků a jejich bezpečné sdílení je pro Chase dlouhodobou prioritou. Těšíme se na partnerství s Visou, jež nám umožní nadále zajišťovat jedinečný zážitek pro naše společné zákazníky,” říká Gordon Smith, spoluprezident společnosti JPMorgan Chase a ředitel pro spotřebitelské a komunitní financování.

Uzavření transakce podléhá řádnému schválení a dalším obvyklým podmínkám. Společnost Visa transakci uhradí z dostupné hotovosti a vydáním dluhopisů. Tato transakce nebude mít žádný dopad na dříve oznámený program odkupu akcií ani na politiku vyplácení dividend firmy Visa. Předpokládaný termín uzavření transakce je v nejbližších třech až šesti měsících.

Informace o webcastu a konferenčních hovorech

Řídicí tým společnosti Visa uspořádal 13. ledna 2020 živý audio webcast, jehož záznam bude dostupný po dobu 30 dnů. To a informace pro investory včetně doplňkových finančních informací jsou rovněž k dispozici na webu http://investor.visa.com.

[1] Zdroj: https://www.ey.com/en_us/ey-global-fintech-adoption-index