New Detail

Visa mění veřejnou dopravu po celém světě – už žádná hotovost a papírové jízdenky

20/11/2017

Press Release Image
  • Visa představuje globální inovativní program, který urychlí bezproblémové dojíždění
  • Nový tým sestavený ze specialistů na dopravu, technologie a platby bude poskytovat odborné znalosti a podporu
  • Londýnské inovační centrum Visa se pak bude zaměřovat na budoucnost transportu a bude zkoumat špičkové technologie

Praha, 20. 2017: Visa dnes představila program Visa Global Transit Solutions, nový projekt navržený k urychlení používání debetních a kreditních karet a předplacených účtů u bran se čtečkami jízdenek nebo čteček v autobusech. Projekt přináší pohodlnější zážitek pro cestující po celém světě.

Visa je nejlepším způsobem, jak zaplatit kdekoliv a jakýmkoliv zařízením. Chceme veřejnou dopravu urychlit, zjednodušit a více zabezpečit, ať už člověk cestuje autem, letí na dovolenou nebo jen dojíždí do práce,“říká Michael Lemberger, vedoucí vývoje produktů Visa. „Visa hrála důležitou roli ve spolupráci s Transport for London (TfL) a díky tomuto partnerství, které přineslo více než miliardu bezkontaktních cest dopravou v Londýně, chceme pomoci operátorům hromadné dopravy po celém světě přejít z hotovosti a jízdenek na bezkontaktní platby v autobusech i vlacích,“ dodává Lemberger.

Tvrdě jsme pracovali, abychom mohli cestování veřejnou dopravou v Londýně všem usnadnit. Velkou roli v tom hrál právě rozvoj bezkontaktních jízdenek. Více než 40 % plateb za cesty je v současnosti prováděno právě bezkontaktními kartami nebo mobilními přístroji. V našem systému pak byly použity už karty z více než 100 zemí po celém světě“, říká Shashi Verma, technologický ředitel TfL.

Abychom toho dosáhli, bylo potřeba změnit mnoho věcí v souvislosti s mechanismy placení a byla tak vytvořena a globálně zavedena nová platební pravidla. Bez této spolupráce bychom nemohli zákazníkům poskytnout výhody, které bezkontaktní jízdenky v Londýně přináší,“ doplňuje Verma.

Nový Visa transit program pomáhá poskytovatelům hromadné dopravy a technologií zavádět bezkontaktní řešení na základě následujících principů:

  • Poradenství. Tým projektu Visa Global Transit Solutions je složený z centrální skupiny v Londýně a dedikovaných regionálních specialistů z celého světa. Ti budou podporovat implementaci bezkontaktních plateb, poskytovat poradenství i praktickou pomoc. Dohromady mají více než 50 let zkušeností spolupráce s dopravními společnostmi a souvisejícími odvětvími.
  • Struktura. Visa vytvořila model Mass Transit Transaction, aplikační rámec ke správě bezkontaktních tarifů bez ohledu na velikost tranzitního operátora nebo jeho strukturu jízdného. Tento model umožňuje operátorům nabízet řadu flexibilních tarifů včetně fixních jízdenek, jízdenek založených na vzdálenosti nebo čase a víceúčelové jízdné, kdy je bráno v potaz omezení jízdného, koncese a náhrady za zpoždění.
  • Nástroje a standardy. Důležitou částí Visa Global Transit Solutions je rozšíření programu Visa Ready, a to tak, aby zahrnoval platební technologie dostupné masovým dopravním operátorům. Visa Ready for Transit umožňuje technologickým společnostem získat certifikaci Visa, což operátorům přináší technologická řešení vysokých bezpečnostních standardů společnosti Visa. V České republice spustila Visa projekty například ve spolupráci se svými partnery v Děčíně či Ostravě.
  • Budoucnost dopravy. Společnosti Visa záleží na kompletním zážitku uživatele. To je také důvodem, proč bude inovační centrum v Londýně epicentrem rozvoje budoucích možností přepravy, a to včetně automobilů, letecké dopravy a hromadné dopravy. Tým Visa bude spolupracovat s operátory, techniky, fintech společnostmi a dalšími, aby prozkoumali všechny aspekty cesty zákazníka a podíleli se na vytvoření nových cestovních zážitků.

Nedávno publikovaný report Cashless Cities společnosti Visa poukazuje na vysoký potenciál digitálních plateb ve výrazném snížení nákladů spojených s dopravou a mýtnými systémy spravovanými městskými orgány. Studie prokázala, že dopravní agentury utratí v průměru 14,5 centu z každého vybraného dolaru, ve srovnání s pouze 4,2 centy za každý digitální dolar.

Visa rovněž nedávno zahájila sérii akcí pro poskytovatele dopravy a technologické společnosti a informovala je o iniciativách, které jsou v rámci programu rozvíjeny. První taková akce proběhla v Londýně, následující se budou konat v Dubaji, New Yorku a Singapuru.

V příštích měsících se bude program Visa Global Transit Solutions dále rozšiřovat tak, aby zahrnoval nové nabídky od řízení podvodů až po věrnostní a marketingové programy zaměřené na optimalizaci zážitku zákazníků.

Tým projektu Visa Global Transit Solutions implementoval v Evropě již několik řešení a v současné době jsou v procesu další nové projekty v Asii, Severní Americe a Evropě. Jejich cílem je odstraňovat bariéry v rozvoji dopravních inovací. Podíl bezkontaktních plateb se po celém světe v posledních letech výrazně zvyšuje. Jen v Evropě je dnes přes 40 % transakcí bezkontaktních[1].

[1] Visa Europe Processed Data, červen 2017